Plan de Traballo

 

Luns

18:00 a 19:00h. Chegada dos alumnos

19:00h. Presentación

20:15 a 21:00h. Cea

21:30 a 22:30h. Velada nocturna

23:30h. Silencio

 

Martes a Venres

8:00 a 8:30h. Aseo

8:30 a 9:00h. Almorzo

9:00 a 13:30h.* Clases e Actividades musicais (Clases individuais e colectivas con profesores de cada especialidade)

13:30 a 14:15h. Xantar

14:15 a 15:00h. Descanso

15:00 a 18:00h. Actividades de tempo libre

18:00 a 18:30h. Merenda

18:30 a 20:15h. Ensaio da banda, orquestra e outras agrupacións

20:15 a 21:00h. Cea

21:30 a 22:30h. Veladas nocturnas

23:30h. Silencio

 

* O martes os alumnos que non acudiron á presentación do luns deberán acudir ás 8:45 h., as clases comezarán as 9:00 h.

 

Sábado

8:00 a 8:30h. Aseo

8:30 a 9:00h. Almorzo

9:00 a 10:00h. Preparación para a saída

10:00 a 12:00h. Preparación para o concerto

12:00h. Concerto de clausura do Campamento e entrega de diplomas