Tarifa de prezos

 

Modalidade A

9:00 a 13:30 h.

170€

Modalidade B

9:00 a 20:15 h.

210€

Modalidade C

Pensión completa

270€

Tarifa con desconto

Os socios da Escola de Música Charamela e os irmáns a partires do segundo matriculado teñen desconto.

 

Modalidade A

9:00 a 14:00 h.

160€

Modalidade B

9:00 a 20:15 h.

195€

Modalidade C

Pensión completa

250€

O pago do campamento realizarase mediante transferencia bancaria ao seguinte numero de conta, rogamos que no concepto se pogan os datos como indicamos a continuación:

Campamento Musical Pontedeume

ES31 2080 0240 3430 4000 7169

Concepto:

Inscripción e “Nome e apelidos do alumno”

Exemplo:  Inscripción Wolfgang Amadeus Mozart

 

Darase un prazo de 7 días posteriores para recibir o pago desde o momento que se efectúe a inscrición, no caso contrario a inscrición quedará anulada e poñerémonos en contacto para avisar da expiración do prazo.

No momento no que o pago sexa recibido poñerémonos en contacto para informarlles de que a inscrición realizouse con éxito.

En casos excepcionais, consultar previamente coa organización.